Khamis, April 30

Aktiviti 2: Refleksi ke atas Kursus Kaedah Mengajar

SOALAN

Selepas mengikuti kursus Kaedah Mengajar :
-refleksi ke atas masalah penambahbaikan dalam pengajaran dan pembelajaran sesutau tajuk
- cadangkan satu strategi atau kaedah pengajaran untuk mengatasi maslah tersebut

------------------------------------------------------------------------------

JAWAPAN

Ketua : Nuru Huda Mahmud Taridi
Pencatat : Najwa Hayatee Abdullah
Pembentang : Ummi Salmah Adnan

Tajuk : Pembahagian Sel ( Mitosis & Meiosis)

Masalah :
- pengajaran susah untuk disampaikan kerana tajuk itu lebih memerlukan imaginasi, iaitu pelajar perlu membayangkan bagaimana proses pembahagian sel berlaku

Penambahbaikan :
- menggunakan pelbagai alat bantu mengajar
* video
* model
* gambar
* animasi

Strategi :
- membuat pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan tajuk. contoh :
* menggunakan pelajar untuk melakonkan bagaimana setiap proses pembahagian sel berlaku
- peruntukan masa yang lebih untuk mengajar tajuk tersebut
- meminta pelajar untuk membuat kerja dalam kumpulan dan kemudian membentang hasil kerja kumpulan mereka
- membuat kuiz untuk menguji tahap kefahaman pelajar

Pengumpulan data :
- menilai hasil pembentangan pelajar
-menilai dan mengenalpasti kelemahan pelajar melalui keputusan kuiz

Aktiviti 1: Refleksi ke atas Masalah Dalam Diri Sendiri


SOALAN

Selepas mengikuti program BIG, refleksi ke atas malsalah dalam diri anda.
- senaraikan penambahbaikan yang perlu dilakukan dalam diri anda
- rancang pelan tindakan untuk menambahbaik: * matlamat
* objektif

Pelan tindakan:
- nyatakan langkah-langkah yang perlu diambil
- rancang bagaimana anda ingin mengumpul data
- bagaimana anda ingin memantau apa yang dirancang dilaksanakan
- bagaimana anda ingin menilai sama ada apa yang dirancang dan dilaksanakan mencapai objektif

-------------------------------------------------------------------------------------

JAWAPAN

Masalah yang ada :
- tidur secara berlebihan

Matlamat :
- menjadi seorang insan yang seimbang daripada pelbagai aspek kehidupan

Objektif :
- dapat menjadi seorang insan yang bijak menguruskan masa dengan baik
- dapat menjadi seorang insan yang berkeyakinan dalam melakukan sesuatu aktiviti

Pelan tindakan :
- membuat tugasan dan menghantar tugasan yang diberikan pada masa yang ditetapkan
- merancang masa dan aktiviti dengan betul
- merancang waktu tidur dan waktu bangun yang konsisten
- sentiasa mengingatkan diri sendiri tentang tanggungjawab yang dipikul
- sentiasa melakukan refleksi pada diri sendiri

Pengumpulan data:
- mencatat waktu tidur dan waktu bangun setiap hari
- membuat perbandingan sama ada waktu tidur dan bangun adalah konsisten
- meminta pandangan daripada rakan-rakan

Memantau pelaksanaan pelan tindakan :
- bertanya pada rakan-rakan
- membuat refleksi pada diri sendiri

Menilai Pelan Tindakan Sama ada Mencapai Objektif:
- melihat sebarang perubahan yang berlaku pada diri sendiri
- meminta pandangan rakan-rakan
- mengenalpasti sama ada tugasan dihantar tepat pada waktu yang ditetapkan

Ahad, April 26

BUKU KAJIAN TINDAKAN

Title : A Teacher's Guide To Classroom Research
Author : David Hopkins
Year of publication : 1993
Published by : Open University PressTitle : Research Methods in Education
Authors : William Wiersma & Stephen G. Jurs
Year of publication : 2005
Published by : Pearson Education, Inc.

Sabtu, April 25

CONTOH KAJIAN TINDAKAN

Contoh kajian tindakan yang dapat saya buat adalah dengan menjalankan kajian ke atas pelajar-pelajar sekolah untuk meningkatkan penguasaan dan penggunaan bahasa inggeris. Bagi mengatasi masalah ini, guru akan memberikan tugasan mengulas buku cerita dalam bahasa inggeris. Pelajar-pelajar perlu mencari buku cerita dalam bahasa inggeris dan membuat ulasan juga dalam bahasa inggeris. Dengan cara ini, pelajar akan selalu merujuk kamus untuk mencari perkataan-perkataan yang tidak difahami sekaligus ini akan dapat meningkatkan kefahaman dan kecekapan pelajar dalam penguasaan bahasa inggeris.

JENIS-JENIS KAJIAN TINDAKAN

Terdapat empat jenis Kajian Tindakan :

1. individu
2. kolaborasi
3. sekolah
4. daerah

KONSEP KAJIAN TINDAKAN

Kajian tindakan merupakan suatu kajian praktik yang dilakukan oleh pendidik yang mana kajian itu berbentuk inkuiri refleksi kendiri. Tujuan kajian tindakan dilakukan adalah untuk membaiki dan meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran serta meningkatkan kefahaman mereka tentang kajian yang dilakukan. Kajian tindakan melibatkan proses mereflek, merancang, melaksana dan memerhati.

Jumaat, April 24

LATAR BELAKANG KAJIAN TINDAKAN

Konsep Kajian Tindakan telah diusahakan oleh Kurt Lewin yang merupakan seorang ahli psikologi sosial pada tahun 1946. Pendekatan Kajian Tindakan telah digunakan berikutan pelbagai masalah dalam komuniti telah timbul selepas Perang Dunia Kedua. Beliau telah mengutamakan dua idea yang penting, iaitu :
1. keputusan kumpulan
2. komitmen kepada peningkatan kerja
Idea Lewin ini kemudiannya telah diperkembang oleh Stephen Corey di Teachers College, Colombia University, New York pada tahun 1953. Corey memperkembang idea ini sebagai satu pendekatan penyelidikan yang diselenggarakan oleh guru-guru di sekolah. Pada tahun 1976 di United Kingdom, John Elliot dan rakan-rakannya pula menggunakan kaedah Kajian Tindakan dalam Ford Teaching Project sebagai pendekatan dalam membantu guru mengembangkan usaha inkuiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Di Eropah, kaedah ini digunakan sebagai salah satu usaha untuk mengubah dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Di Australia pula, Kemmis dam McTaggart telah mengembangkan Kajian Tindakan sebagai alat empirikal dan sistematik untuk meningkatkan mutu prestasi guru di sekolah.